B. Papp Ka­ti idő­já­rás

Ké­pek

A kis ké­pek­re kat­tint­va lát­ha­tók a nagy ké­pek, me­lyek fájl­mé­re­te 40-2000 ki­lo­bájt kö­zöt­ti, fel­bon­tá­suk 1-12 me­ga­pi­xel.
2012. jú­ni­us 09. 20:132012-06-09_20-13.jpg
20:142012-06-09_20-14.jpg
20:152012-06-09_20-15.jpg
20:162012-06-09_20-16.jpg
Függetlenség napja.
2011. jú­ni­us 24. 01:23:082011-06-24_01-23-08.jpg
01:28:362011-06-24_01-28-36.jpg
Front.
2009. jú­li­us 03.
07:20:02
2009-07-03_07-20-02.jpgÉgő busz füstje.
2009. jú­ni­us 16. 18:44:362009-06-16_18-44-36.jpg
18:45:302009-06-16_18-45-30.jpg
18:46:132009-06-16_18-46-13.jpg
Front.
2009. jú­ni­us 10. 19:39:242009-06-10_19-39-24.jpg
19:45:592009-06-10_19-45-59.jpg
Szi­vár­vány.
2009. má­jus 27.
01:02:54
2009-05-27_01-02-54.jpgVil­lá­mok.
(A fel­vé­tel 20 má­sod­per­ces ex­po­zí­ció­val ké­szült.)
2009. feb­ru­ár 05.
08:18:02
2009-02-05_08-18-02.jpgKöd Kál­vá­riá­val
2009. ja­nu­ár 18.
14:20:48
2009-01-18_14-20-48.jpgNem cse­resz­nye­vi­rág!
2009. ja­nu­ár 18.
14:18:41
2009-01-18_14-18-41.jpgTüs­kés zúz­ma­ra­fa
2009. ja­nu­ár 18.
08:29:28
2009-01-18_08-29-28.jpgLe­szál­ló köd
2009. ja­nu­ár 18.
08:27:40
2009-01-18_08-27-40.jpgFe­hér fák
2009. ja­nu­ár 01.
10:20:56
2009-01-01_10-20-56.jpgNiké szo­bor és a zúz­ma­ra
2008. de­cem­ber 01.
18:25:22
2008-12-01_18-25-22.jpgboly­gók együtt­ál­lá­sa (a Hold előtt a Vé­nusz, jobb­ra fent a Ju­pi­ter)
2008. no­vem­ber 23.
16:09:27
2008-11-23_16-09-27.jpg
2008. no­vem­ber 20.
16:29:24
2008-11-20_16-29-24.jpg
2008. no­vem­ber 16.
09:57:04
2008-11-16_09-57-04.jpg
2008. ok­tó­ber 18.
07:00:01
2008-10-18_07-00-01.jpg
2008. au­gusz­tus 24.
07:42:47
2008-08-24_07-42-47.jpg
2008. au­gusz­tus 23. 21:20:562008-08-23_21-20-56.jpg 21:19:502008-08-23_21-19-50.jpg 21:12:552008-08-23_21-12-55.jpg
21:12:282008-08-23_21-12-28.jpg 21:08:562008-08-23_21-08-56.jpg 21:07:192008-08-23_21-07-19.jpg 21:06:082008-08-23_21-06-08.jpg 21:05:462008-08-23_21-05-46.jpg 21:05:252008-08-23_21-05-25.jpg
21:04:392008-08-23_21-04-39.jpg 21:01:142008-08-23_21-01-14.jpg 20:59:472008-08-23_20-59-47.jpg
20:58:362008-08-23_20-58-36.jpg
2008. au­gusz­tus 20.
22:12:53
2008-08-20_22-12-53.jpg
2008. jú­li­us 8.
00:21:33
2008-07-08_00-21-33.jpgVil­lá­mok
2008. áp­ri­lis 10. 19:10:442008-04-10_19-10-44.jpg 19:16:422008-04-10_19-16-42.jpgSzi­vár­vány
2008. feb­ru­ár 25. 18:15:482008-02-25_18-15-48.jpg 18:15:062008-02-25_18-15-06.jpg 18:14:242008-02-25_18-14-24.jpg
15:36:032008-02-25_15-36-03.jpg
Tűz
2008. feb­ru­ár 22.
12:54:48
2008-02-22_12-54-30.jpgNyí­lik az illa­tos hu­nyor
2008. feb­ru­ár 21.
15:17:26
2008-02-21_15-17-30.jpgVi­rág­zik az ibo­lya
2008. feb­ru­ár 21. 04:55:192008-02-21_04-55-19.jpg 04:54:562008-02-21_04-54-56.jpg 04:05:492008-02-21_04-05-49.jpg
04:04:152008-02-21_04-04-15.jpg 04:03:522008-02-21_04-03-52.jpg 03:45:522008-02-21_03-45-52.jpg
03:44:462008-02-21_03-44-46.jpg 03:16:052008-02-21_03-16-05.jpg 03:15:542008-02-21_03-15-54.jpg
02:59:212008-02-21_02-59-21.jpg
Tel­jes hold­fo­gyat­ko­zás
2007. de­cem­ber 25.
14:30:30
2007-12-25_14-30-30.jpgFe­hér ka­rá­csony, fe­ke­te rigó
2007. de­cem­ber 25.
13:30:30
2007-12-25_13-30-30.jpgFe­hér ka­rá­csony
2007. no­vem­ber 18.
08-46-03
2007-11-18_08-46-03.jpgIzzik a ga­la­go­nya
2007. no­vem­ber 18.
08-44-46
2007-11-18_08-44-46.jpgItt az iga­zi tél
2007. no­vem­ber 18.
08:04:54
2007-11-18_08-04-54.jpgRos­ka­doz­nak
2007. no­vem­ber 18.
07:57:29
2007-11-18_07-57-29.jpgKutya hi­deg van
2007. no­vem­ber 13.
08:30:17
2007-11-13_08-30-17.jpgAz ősz las­san le­dob­ja ru­há­it
2007. no­vem­ber 13.
07:55:36
2007-11-13_07-55-36.jpgTiszta szá­raz reg­gel
2007. no­vem­ber 11.
16:20:33
2007-11-11_16-20-33.jpgSzebb, mint teg­nap
2007. no­vem­ber 10.
16:22:20
2007-11-10_16-22-20.jpgNap­le­men­te
2007. au­gusz­tus 20. 21:54:202007-08-20_21-54-20 21:54:052007-08-20_21-54-05 21:53:442007-08-20_21-53-44
21:53:222007-08-20_21-53-22 21:04:452007-08-20_21-04-45 20:58:262007-08-20_20-58-26
Ide is elért a vi­har. És itt is volt tű­zi­já­ték
2007. jú­li­us 24. 22:29:072007-07-24_22-29-07 21:54:432007-07-24_21-54-43 21:52:232007-07-24_21-52-23
21:48:182007-07-24_21-48-18 21:47:432007-07-24_21-47-43 21:45:222007-07-24_21-45-22
21:35:392007-07-24_21-35-39 21:35:022007-07-24_21-35-02 20:49:302007-07-24_20-49-30
Hi­deg­fron­tos vil­lá­mok
2007. jú­ni­us 23.
04:37:45
2007-06-23_04-37-45Haj­na­li vi­har
2007. má­jus 29. 16:26:222007-05-29_16-26-22 15:41:142007-05-29_15-41-14 15:37:172007-05-29_15-37-17
15:36:442007-05-29_15-36-44 15:33:282007-05-29_15-33-28 15:33:142007-05-29_15-33-14
15:32:282007-05-29_15-32-28 15:29:282007-05-29_15-29-28
2007. má­jus 27. 20:45:332007-05-27_20-45-33 20:42:332007-05-27_20-42-33 20:39:252007-05-27_20-39-25Vil­lám
2007. már­ci­us 2.
17:09:01
2007-03-02_17-09-01Eső után nap­sü­tés
2007. ja­nu­ár 24.
19:27:38
2007-01-24_19-27-38Ugyan­az va­ku­val
2007. ja­nu­ár 24.
19:27:16
2007-01-24_19-27-16Idei első hó
2007. ja­nu­ár 24.
19:00:46
2007-01-24_19-00-46Je­gek az ab­lak­pár­ká­nyon
2006. de­cem­ber 29.
09:42:32
2006-12-29_09-42-32Nap já­té­ka a köd­del
2006. de­cem­ber 16.
07:34:55
2006-12-16_07-34-55A mai nap a Zuz­ma­ráé
2006. no­vem­ber 2. 17:28:202006-11-01_17-28-20 17:28:032006-11-01_17-28-03Nap­le­men­te
2006. no­vem­ber 1.
13:56:37
2006-11-01_13-56-37Köd
2006. szep­tem­ber 30.
17:57:03
2006-09-30_17-57-03Ma­sza­tolt nap­le­men­te
2006. szep­tem­ber 29.
17:53:02
2006-09-29_17-53-02"Lu­fik" az égen
2006. szep­tem­ber 28.
07:37:52
2006-09-28_07-37-52Köd­ben a bel­vá­ros
2006. au­gusz­tus 26.
15:36:09
2006-08-26_15-36-09Ke­szü­ben esik
2006. au­gusz­tus 22. 19:24:352006-08-22_19-24-35 19:22:322006-08-22_19-22-32 19:14:352006-08-22_19-14-35
19:13:292006-08-22_19-13-29
Nyu­gat­ról jön­nek a fel­hők
2006. jú­li­us 25.
13:43:39
2006-07-25_13-43-39Há­zak - csep­pek
2006. jú­li­us 25.
13:42:45
2006-07-25_13-42-45Ácsok temp­lom­mal
2006. jú­li­us 25.
13:42:26
2006-07-25_13-42-26Sze­gény ácsok
2006. jú­li­us 25.
13:41:45
2006-07-25_13-41-45Esik ren­de­sen
2006. jú­li­us 25.
13:41:31
2006-07-25_13-41-31Mint a hó­pely­hek
2006. jú­li­us 24.
19:46:58
2006-07-24_19-46-58Dupla szi­vár­vány
2006. jú­li­us 24.
19:41:20
2006-07-24_19-41-20Szi­vár­vány felhő ka­val­kád­dal
2006. jú­li­us 24.
19:38:07
2006-07-24_19-38-07Ala­kul a dup­lá­zás
2006. jú­li­us 24.
19:36:01
2006-07-24_19-36-01A lila is jól lát­szik!
2006. jú­li­us 24.
18:59:36
2006-07-24_18-59-36Csep­pek el­len­fény­ben
2006. jú­li­us 24.
17:41:56
2006-07-24_17-41-56Keszü fe­lől tá­mad
2006. jú­li­us 24.
16:23:07
2006-07-24_16-23-07Lóg az eső lába
2006. jú­li­us 24.
16:14:04
2006-07-24_16-14-04Eltűnt Szel­lem­vá­ros? :-)
2006. jú­ni­us 29.
13:51:36
2006-06-29_13-51-36Fel­hő­ben Vil­lány
2006. jú­ni­us 29.
13:50:15
2006-06-29_13-50-15Elment
2006. jú­ni­us 29.
13:11:03
2006-06-29_13-11-03Sza­kad
2006. jú­ni­us 29.
13:08:25
2006-06-29_13-08-25Már itt is esik
2006. jú­ni­us 29.
13:04:38
2006-06-29_13-04-38Le­té­pett tető
2006. jú­ni­us 29.
13:04:20
2006-06-29_13-04-20Két lép­cső­ben még to­vább jön a vi­har
2006. jú­ni­us 29.
13:03:11
2006-06-29_13-03-11Két lép­cső­ben to­vább jön a vi­har
2006. jú­ni­us 29.
13:02:07
2006-06-29_13-02-07Két lép­cső­ben jön a vi­har
2006. jú­ni­us 29.
13:01:50
2006-06-29_13-01-50A szél fel­ve­ri a port
2006. jú­ni­us 29.
12:58:34
2006-06-29_12-58-34Ijesz­tő sö­tét­ség
2006. jú­ni­us 29.
12:58:19
2006-06-29_12-58-19Meg­ér­ke­zett Pécsre is a hi­deg­front
2006. jú­ni­us 13.
07:55:03
2006-06-13_07-55-03Már alig lát­szik
2006. jú­ni­us 13.
07:54:04
2006-06-13_07-54-04Szi­vár­vány nyu­ga­ton
2006. jú­ni­us 10.
19:09:16
2006-06-10_19-09-16Ugyan­az a szi­vár­vány
2006. jú­ni­us 10.
19:09:09
2006-06-10_19-09-09A fel­hők el­me­nő­ben
2006. jú­ni­us 10.
19:08:03
2006-06-10_19-08-03Szi­vár­vány ke­le­ten
2006. jú­ni­us 10.
18:04:07
2006-06-10_18-04-07Má­sik zá­por
2006. jú­ni­us 10.
14:54:07
2006-06-10_14-54-07Zá­por után
2006. jú­ni­us 10.
13:08:43
2006-06-10_13-08-43Nyári(?) zá­por
2006. jú­ni­us 6.
05:13:46
2006-06-06_05-13-46Haj­na­li köd kö­ze­lebb­ről
2006. jú­ni­us 6.
05:12:31
2006-06-06_05-12-31Haj­na­li köd
2006. jú­ni­us 4.
19:04:42
2006-06-04_19-04-42
2006. má­jus 19.
23:21:33
2006-05-19_23-21-33Tá­vo­li vi­har
2006. má­jus 19.
23:09:40
2006-05-19_23-09-40
2006. má­jus 19.
23:04:51
2006-05-19_23-04-51Be­le­csa­pott a vil­lám Szár­som­lyó­ba
2006. má­jus 19.
20:57:01
2006-05-19_20-57-01Vi­har Har­kány fe­lett
2006. má­jus 19.
20:48:28
2006-05-19_20-48-28Vi­har Vil­lány­ban
2006. má­jus 19.
20:02:23
2006-05-19_20-02-23Zá­por­eső
2006. má­jus 17.
19:20:27
2006-05-17_19-20-27A tá­vol­ban Szár­som­lyó
2006. má­jus 17.
01:45:27
2006-05-17_01-45-27Hol­das éj
2006. má­jus 13.
22:22:48
2006-05-09_22-02-19Tű­zi­já­ték Urán­vá­ros­ban
2006. má­jus 9. 22:02:192006-05-09_22-02-19 22:01:502006-05-09_22-01-50Ti­zedszer is baj­nok a PMSC
2006. má­jus 7.
19:52:56
2006-05-07_19-52-56Vi­har Szár­som­lyó fö­lött
2006. már­ci­us 31. 21:26:402006-03-31_21-26-40 21:24:392006-03-31_21-24-39 21:12:192006-03-31_21-12-19
21:11:282006-03-31_21-11-28 21:10:442006-03-31_21-10-44
Vil­lám vil­lám há­tán Vil­lány fö­lött
2006. ja­nu­ár 20.
16:55:49
2006-01-20_16-55-49Na­ran­csos ég
2005. de­cem­ber 18.
15:06:21
2005-12-18_15-06-21Su­ga­rak
2005. no­vem­ber 18.
16:27:56
2005-11-18_16-27-56Izzó tető
2005. szep­tem­ber 22.
17:17:42
2005-09-22_17-17-42Lu­fik
2005. szep­tem­ber 12.
19:16:08
2005-09-12_19-16-08He­li­kop­ter
2005. szep­tem­ber 12.
19:15:08
2005-09-12_19-15-08Ró­zsa­szín
2005. jú­ni­us 2.
18:47:19
2005-06-02_18-47-19Lég­gömb
2005. má­jus 14.
21:17:18
2005-05-14_21-17-18Vil­lám
2005. má­jus 9.
19:02:37
2005-05-09_19-02-37Kert­vá­ros fény­ben für­dik
2005. áp­ri­lis 21.
07:31:39
2005-04-21_07-31-39Szi­vár­vány
2005. áp­ri­lis 20. 15:31:202005-04-20_15-31-20 15:31:062005-04-20_15-31-06 15:30:442005-04-20_15-30-44Jön az eső
2004. de­cem­ber 10.
22:38:24
2004-12-10_22-38-24Disz­kó­fény
2004. de­cem­ber 4.
08:00:51
2004-12-04_08-00-51Köd
2003. no­vem­ber 3.
08:19:48
2003-11-03_08-19-48

Fi­gye­lem! A je­len hon­la­pon (be­le­ért­ve összes al­ol­da­lát) sze­rep­lő min­den adat (szö­veg, álló- és moz­gó­kép, hang vagy bár­mely más mé­dia, szkript, prog­ram stb.) a szerző (B. Papp Kati) szel­le­mi tu­laj­do­nát ké­pe­zi. Ezen ada­tok bár­mi­lyen nem ma­gán­jel­le­gű, rész­ben vagy egész­ben tör­té­nő fel­hasz­ná­lá­sa a szerző en­ge­dé­lyé­hez kö­tött. A hon­lap­ra (és ennek bár­mely al­ol­da­lá­ra) mu­ta­tó link el­he­lye­zé­se sza­bad.

Tárhely - Domain - VPS - Szerver hosting